Artikelen door Mickèl Magnus

Onze Europese waarden koesteren

Democratie, vrijheid van meningsuiting, houden van wie je wil, het recht om je eigen leven uit te stippelen… Dit zijn maar enkele van de vele Europese liberale waarden die ik voor altijd in het hart zal dragen. In een wereld in verandering waarin aan deze waarden steeds meer getwijfeld wordt, moeten wij die als Europese […]

Een digitaal Europa

De toekomst is digitaal, zoveel is zeker! Om die toekomst ook mogelijk te maken moeten we echter af van heel wat gedateerde wetgeving, of moeten we specifieke regels maken voor diensten en producten die vroeger niet bestonden. Denk maar aan Netflix, roaming of Uber. Dankzij Europa hoeven we ons binnenkort niet meer blauw te betalen […]

Hernieuwbare energie voor een groene toekomst

Onze blauwe planeet is iets kostbaars. Als de klimaatsverandering en onze afhankelijkheid van buitenlandse olie en gas ons iets duidelijk maken, is dat we zo snel mogelijk op groene en hernieuwbare energie moeten overschakelen. Europa is momenteel het meest vooruitstrevende continent wat betreft groene energie. Zeker op vlak van circulaire economie scoort Vlaanderen erg sterk. […]

Een handelsmarkt tegen hoge standaarden

Ik zet mij ook in voor initiatieven die een grotere Europese markt creëren voor onze bedrijven, de zogenaamde ‘interne markt’. Dit kan zijn op gebied van kapitaal (de zogenaamde ‘kapitaalmarkten-unie’) of op gebied van handel (zoals het handelsverdrag met Canada, ’CETA’). Het gaat erom dat onze bedrijven binnen dezelfde regels hun producten door heel Europa […]

Een goed ondernemers klimaat in Europa

Ik zet me in voor het belang van onze bedrijven, want het zijn zij die voor economische groei en banen zorgen. Een probleem is dat 80% van onze bedrijven afhankelijk zijn van leningen bij de bank, waardoor ze na de bankencrisis ook zo hard werden getroffen. Banken wilden plots geen leningen meer verstrekken, vooral aan […]

Een gezonde begroting in het belang van onze kinderen

De begroting van een land of Europa werkt precies zoals die van een huishouden. Je kan niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt, tenzij het een investering is in de toekomst (denk bijvoorbeeld aan een hypotheek). We zien nog steeds dat er een conflict is tussen de juiste budgettaire beslissingen van nationale overheden tijdens hun […]

Dieselwagens reguleren voor schonere lucht

Als lid van de onderzoekscommissie naar Dieselgate, ijver ik voor strengere normen voor wagens en een betere toepassing hiervan. Te lang hebben autoconstructeurs kunnen sjoemelen met uitstootnormen, ten koste van ons vertrouwen, onze gezondheid en het milieu. Opeens bleken dieselwagens veel meer uit te stoten dan de constructeurs ons beloofden. Wat we dus nodig hebben […]

De strijd tegen kanker overwinnen

Als je gezond bent, heb je 1000 zorgen. Als je ziek bent, heb je er slechts één. Laten we samen de strijd tegen kanker aangaan! Ik weet zelf wat voor een verschrikkelijke ziekte het is, dus elke nieuwe overwinning op kanker is een stap in de goede richting. Daarom zet ik mij vanuit het Europees […]