Dieselwagens reguleren voor schonere lucht

Als lid van de onderzoekscommissie naar Dieselgate, ijver ik voor strengere normen voor wagens en een betere toepassing hiervan. Te lang hebben autoconstructeurs kunnen sjoemelen met uitstootnormen, ten koste van ons vertrouwen, onze gezondheid en het milieu. Opeens bleken dieselwagens veel meer uit te stoten dan de constructeurs ons beloofden. Wat we dus nodig hebben zijn degelijke regels die onze gezondheid kunnen beschermen en die niet zomaar te omzeilen zijn. Daarnaast kijk ik erop toe dat de lidstaten en de Europese Commissie deze normen ook daadkrachtig controleren.