Een blauwe strategie voor een duurzame economie

Onze economie is terug aan het groeien, maar is deze ook zo duurzaam? We worden ons steeds meer bewust van de aanwezigheid van zwerfvuil langs de straat en plastiek afval op stranden en in onze oceanen. Als er geen actie wordt ondernomen, kan in 2050 meer plastic in de zee rondzwerven dan dat er vissen zullen zwemmen. Daarnaast is er ook microplastics: miniscule deeltjes in producten die niet afgebroken worden en in onze voedselketen kunnen terechtkomen. In januari 2018 publiceerde de Europese Commissie daarom ook een strategie om voornamelijk het éénmalig gebruik van plastic producten, en dus wegwerpproducten, terug te dringen. Dit gaat allemaal geleidelijk gebeuren zodat industrieën de tijd krijgen om aan alternatieven te werken die wetenschappelijk aantonen dat ze effectief milieuvriendelijker zijn dan plastic. Hier schaar ik mij volledig achter. Ondertussen probeer ik zelf steeds minder plastic te kopen. U toch ook?

Hernieuwbare energie voor een groene toekomst

Onze blauwe planeet is iets kostbaars. Als de klimaatsverandering en onze afhankelijkheid van buitenlandse olie en gas ons iets duidelijk maken, is dat we zo snel mogelijk op groene en hernieuwbare energie moeten overschakelen. Europa is momenteel het meest vooruitstrevende continent wat betreft groene energie. Zeker op vlak van circulaire economie scoort Vlaanderen erg sterk. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering als we in de toekomst een voortrekkersrol willen blijven spelen.

Daarom werk ik mee aan wetgeving die ervoor zorgt dat we zo vlot mogelijk de transitie kunnen maken naar hernieuwbare bronnen. Zo heeft de Europese Commissie met het winterpakket een nieuwe reeks voorstellen gedaan om groene energie te promoten, energie-efficiënte maatregelen aan te moedigen en ervoor te zorgen dat onze interne energiemarkt wérkt, voor iedereen. Binnen het Europees Parlement zijn we het erover eens dat 35% van onze energie hernieuwbaar moet zijn en dat ons energieverbruik efficiënter is en tegelijkertijd vermindert. De onderhandelingen tussen de lidstaten, het Parlement en de Commissie starten in de zomer van 2018.