Een handelsmarkt tegen hoge standaarden

Ik zet mij ook in voor initiatieven die een grotere Europese markt creëren voor onze bedrijven, de zogenaamde ‘interne markt’. Dit kan zijn op gebied van kapitaal (de zogenaamde ‘kapitaalmarkten-unie’) of op gebied van handel (zoals het handelsverdrag met Canada, ’CETA’). Het gaat erom dat onze bedrijven binnen dezelfde regels hun producten door heel Europa kunnen verkopen, en dat alle burgers gelijk beschermd worden.